TYTO STRÁNKY JSOU OD 1. 1. 2013 NEAKTUÁLNÍ

- NÁŠE NOVÉ AKTUÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY jsou zde:

http://www.mestysmarsovice.cz/

 

Vítejte na internetových stránkách Městyse Maršovice!

Maršovice leží asi 16 km od Benešova.

První písemná zmínka o Maršovicích pochází z roku 1205. Roku 1571 byly Maršovice povýšeny na městečko (městys) a získaly městský erb. Toto povýšení vymohl Vilém Malovec z Malovic od císaře Maxmiliána II. Nejstarší osadou obce je Zaječí, které v roce 1999 oslavilo 1 000 let od první písemné zmínky. Jde o listinu, kterou kníže Boleslav II. daroval osadu Zaječí novému klášteru svatého Jana Křtitele na Ostrově u Davle.

Zapomenutou historickou památkou je hrad Stajice. Ten byl vystavěn na vrcholu hůrky Stejc. První zmínka o hradu je z roku 1384. Od roku 1531 byl hrad pustý. Dnes jsou patrné jen valy uprostřed lesa. Dominantou obce je pozdně barokní kostel Zvěstování Panny Marie (1774 - 1775) s ostatky mučedníka svatého Konstantina.

Další památkou je románská kostnice a socha svatého Vojtěcha.

V obci se udržují dvě hlavní staročeské tradice a to maršovská pouť, která se koná vždy první neděli po Velikonocích, Havelské posvícení, které se koná na svátek svatého Havla v říjnu. Přes zimní období se konají tradiční plesy a zábavy. Velkou tradici má rovněž i ochotnické divadlo.

 

 

 

 

marsovice_foot.png