Zajímavosti

Areál kostela Zvěstování  Panny Marie v Maršovicích

Kostel je v Maršovicích poprvé zmiňován již ve 14. století. Ten současný  však byl postaven, po požáru původního svatostánku , až v 18. století.  Pozdně barokní jednolodní kostel byl postaven v letech 1774-75 stavitelem Leopoldem Vávrou z Neveklova. Starobylá márnice vystavěná spolu s kostelem má románské základy, jež jsou pozůstatkem kostela původního.  Součástí areálu je i farní budova ze stejného období či socha sv. Vojtěcha

Zaniklý hrad Stajice

Hrad Stajice byl založen na vrchu Stejc mezi Maršovicemi a Zderadicemi během první poloviny 14. století rytířským rodem pánů ze Stajíce. Na listině Karla IV. z roku 1348 je zmiňován Jindřich ze Stajic. Jeho nástupci, snad synové byli Přibík a Bernard. Oba jsou písemnými prameny zmiňovány v roce 1364. Na přelomu století je známo dokonce několik členů tohoto šlechtického rodu. Hrad se však pozvolna mění v sídlo drobných lapků urozeného i neurozeného původu ze širokého okolí. Někteří jsou nám známi ze zápisů tzv. Rožmberské popravčí knihy. Hrad byl proto někdy před rokem 1406 dybyt oddíli hejtmana Mutiny, kterého najal pan Herbart z Kolovrat na Ročově a lehnický purkrabí Petřík. Na hradě se však brzy znovu usídlila obdobná cháska. Rožmberkové, kterém lapkové škodili nejvíc, jej dali dobýt napodruhé. Hrad po dvojnásobném dobití zůstává opuštěn. Další první zmínka jej v roce 1542 uvádí již jako pustý.

 

 

 

 

marsovice_foot.png