Prohášení plátce poplatku za svoz komunálního odpadu

Úřad městyse Maršovice vybírá od občanů místní polatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dle Obecně závazné vyhlášky obce Maršovice č. 4/2005.

Tento tiskopis musí být na základě výše uvedené vyhlášky poplatníkem vyplněn v aktuální podobě a uložen na Úřadu městyse Maršovice.

 

 

 

 

marsovice_foot.png