Registrační karta chovatele psa

Podle Obecně závazné vyhlášky městyse Maršovice č. 1/2008 O místních poplatcích, vybírá Úřad městyse Maršovice poplatek ze psů ve výši 100,- Kč/rok/pes.

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území ČR. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

 

 

 

 

marsovice_foot.png