Czech Point

Možnost získání ověřených dokumentů pro občany - Czech POINT.
Od začátku roku 2010 je na Úřadu městyse Maršovice zřízeno pracoviště Czech POINT, kde je možné získat ověřené výstupy:

Živnostenský rejstřík / je třeba znát IČ /
Obchodní rejstřík / je třeba znát IČ /
Rejstřík trestů / předložit občanský průkaz nebo cestovní pas - fialový, zelený, cizinci - identifikační doklady/
Katastr nemovitostí / je třeba znát katastrální území a některý z těchto údajů: číslo listu vlastnictví, číslo parcely, číslo budovy, číslo bytové jednotky /
Žádost o zřízení datové schránky /je třeba předložit občanský průkaz nebo cestovní pas - fialový, zelený, právnické osoby IČ, cizinci - identifikační doklady/
Registr živnostenského podnikání - fyzická osoba /je třeba předložit občanský průkaz nebo cestovní pas - fialový, zelený, cizinci - identifikační doklady/
Registr živnostenského podnikání - právnická osoba /je třeba předložit občanský průkaz nebo cestovní pas - fialový, zelený, cizinci - identifikační doklady/
Oznámení o zneplatnění přístupových údajů /je třeba předložit občanský průkaz nebo cestovní pas - fialový, zelený, cizinci - identifikační doklady/
Insolvenční rejstřík /je třeba znát IČ nebo osobní údaje/
Informační systém odpadového hospodářství /je třeba předložit občanský průkaz nebo cestovní pas - fialový, zelený, cizinci - identifikační doklady/
Informační systém o veřejných zakázkách /je třeba znát IČ nebo zahraniční číslo organizace/
Centrální registr řidičů /je třeba předložit občanský průkaz nebo cestovní pas - fialový, zelený, cizinci - identifikační doklady/
Autorizovaná konverze na žádost - autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu
Autorizovaná konverze na žádost - autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu

Správní poplatek za vydání ověřeného výstupu je stanoven za první stránku ve výši 100,- Kč a za každou další započatou stránku ve výši 50,- Kč. Za výpis z Rejstříku trestů je stanoven poplatek v celkové výši 100,- Kč (od 1. 1. 2012).

Další rozšíření služeb Czech POINT
Na základě zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim byla spuštěna nová funkcionalita na Czech POINTu. Jedná se o vydání výpisu z Rejstříku trestů pro právnickou osobu. Údaje z evidence rejstříku trestů právnických osob, které se uvádějí ve výpisu, jsou veřejně přístupné. Z tohoto důvodu se při podání žádosti o výpis týkající se právnické osoby neověřuje totožnost osoby, která žádost podává. Žádost se netiskne, ani nearchivuje. Správní poplatek za vydání výpisu je ve výši 100 Kč.

http://www.czechpoint.cz/web/index.

marsovice_foot.png