Dobrovolní hasiči

SDH Zahrádka

odkaz na www strány SDH Zahrádka
Sbor dobrovolných hasičů Zahrádka

Okrsková soutěž v požárním sportu r.2008 
Vyhodnocení hasičské soutěže r. 2008

Výroční členská schůze r. 2008
1
10 let SDH Zahrádka

 

SDH Maršovice

Okresní hasičská soutěž -  ve Vlašimi dne 4. 6. 2011

Sbor dobrosvolných hasičů Maršovice

hasiči Maršovice - foto

 

SDH Dlouhá Lhota

85. výročí založení SDH Dlouhá Lhota 

Dne 24. 9 2011 se v Zaječí „na louce“ konala za příznivého počasí hasičská soutěž u příležitosti oslavy 85 let od založení hasičského sboru Dlouhá Lhota. Této soutěže se zúčastnilo 7 družstev mužů (Dlouhá Lhota, Maršovice, Zderadice, Zahrádka, Strnadice, Šebáňovice, Stranný) a 3 družstva žen (Maršovice, Zderadice, Strnadice).

Na programu byly dvě netradiční disciplíny a jedna ryze tradiční z hasičského oboru, a to požární útok.

V kategorii žen se na 1. místě umístily členky SDH Strnadice, na 2. místě SDH Maršovice a na 3. místě SDH Zderadice.

V kategorii mužů skončila soutěž v tomto pořadí: 1. SDH Strnadice, 2. SDH Maršovice,       3. SDH Stranný, 4. SDH Zderadice, 5. SDH Šebáňovice, 6. SDH Zahrádka, 7. SDH Dlouhá Lhota.

Během soutěže nám dále přijeli hasiči z Neveklova předvést nově získané zásahové auto Tatra 815. Tímto jim patří poděkování.

Po skončení pak pořadatelské družstvo připravilo pro zúčastněné, kteří se rozhodli pozdržet, taneční zábavu na místní louce.

Na této akci byla i díky vydařenému počasí dobrá nálada, soutěž probíhala bez problémů.

Tímto bych rád poděkoval všem zúčastněným družstvům, členům pořadatelského sboru, kteří se podíleli na uspořádání této akce, dále bych pak chtěl poděkovat Městysu Maršovice za finanční příspěvek a Zdeňkovi Typtovi z Miličína, který nám přijel zahrát na taneční zábavu.

                                                                     Richard Kakos, jednatel                                                       

 

Oslava 85. výročí založení SDH Dlouhá Lhota

U příležitosti oslavy uplynutí 85 let od založení hasičského sboru Dlouhá Lhota se dne             24. 9. 2011 v Zaječí uskutečnila mimořádná hasičská soutěž, jíž se zúčastnilo 7 družstev mužů (Dlouhá Lhota, Maršovice, Zderadice, Zahrádka, Strnadice, Šebáňovice, Stranný) a 3 družstva žen (Maršovice, Zderadice, Strnadice).

Prostřednictvím tohoto krátkého příspěvku bychom chtěli pořádajícímu kolektivu vyjádřit poděkování za uspořádání této soutěže, jistě nejen my jsme si z daného dne odnesli příjemné zážitky a hodnotíme jej celkově za vydařený. Na místě panovala všeobecně dobrá nálada a pohodovou atmosféru pak dotvářelo i hezké slunečné podzimní počasí. Ačkoliv byl tento den především oslavou, radostí a zábavou, sportovní duch a touha vyhrát se z řad žádného sboru samozřejmě nevytratili.

Proto jsme také velmi rádi, že se právě oběma našim družstvům ze Sboru dobrovolných hasičů Strnadice, tedy jak mužům, tak ženám, podařilo vybojovat v dané soutěži celková prvenství. Vedle dvou netradičních, zábavných disciplín se totiž konalo i ryze hasičské klání v klasickém požárním útoku, kde se obě naše družstva umístila první. Ukázala tak svoje schopnosti a stvrdila, že Strnadice jsou v posledních letech, co se týče požárního sportu (na okrskové úrovni), opravdu na výsluní.  Velice nás těší, že i s tak malou členskou základnou a skromným zázemím dokážeme opakovaně dosahovat příček nejvyšších a porážet tak kolektivy početnější s lepším technickým a materiálním vybavením.

                                                                                                        Hana Linhartová, kronikářka

Okrsková hasičská soutěž v Dlouhé Lhotě v r. 2009

 

SDH Strnadice

Oslava 85. výročí založení SDH Strnadice

 

Dne 20. 8. 2011 se ve Strnadicích uskutečnila oslava 85. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů. Tuto oslavu jsme pojali jako společné posezení v prostranství u vodárny, jež je v posledních letech hlavním dějištěm našich společných akcí. Pozváni byli jak všichni občané naší vsi, tak i zástupci okolních hasičských sborů a zástupci vedení obce.

Účast byla opravdu hojná, leckoho až možná překvapí, že se nás v konečném zúčtování sešlo na osm desítek, což je také stvrzeno podpisem každého ze zúčastněných. Tímto děkujeme všem, kteří k nám dorazili, tzn. zejména zástupcům z jednotlivých hasičských sborů (SDH Šebáňovice, Maršovice, Zderadice, Zahrádka), především si pak ceníme účasti našich místních nejstarších spoluobčanů (Antonín Janoušek st., Marie Janoušková, Věra Řezníčková, Miluše Janoušková, Josef Kozlovský, Helena Kozlovská, Milan Rohlík, manželé Novákovi, Vladimír Šembera).

Věříme, že se většině tento sobotní den líbil a odnesou si z něj dobré vzpomínky. Po celý den panovala pohodová přátelská atmosféra, bylo zajištěno bohaté občerstvení, dobrou náladu zpestřovala příjemná hudba a již tak vydařený den vyvrcholil večerním promítáním fotografií a videonahrávek na zdi u vodárny. Prostřednictvím těchto záznamů jsme zavzpomínali na doby dávno minulé, kdy toho času nejstarší občané byli sami ještě dětmi, společně jsme se ale samozřejmě pobavili i nad fotografiemi novodobými, které zachycují události posledních let. Máme radost z toho, že i v tak malé a málo početné vesnici, jako je ta naše, sbor dobrovolných hasičů stále ještě funguje a že se jeho členové významně zapojují do života obce. Také díky dobrému kamarádskému duchu, který v našem kolektivu panuje, je náš sbor v požárním sportu v posledních letech velmi úspěšný. Radost nám přináší i to, že se dokážeme nadchnout pro spoustu dalších akcí, jako je např. společné pálení čarodějnic, prvomájový průvod, slavení Velikonoc, štědrovečerní zpívání u vánočního stromku či silvestrovské půlnoční bruslení.  Mnohé aktivity pak konáme nejen pro zábavu, sejít se dokážeme i za pracovními účely. Vlastními silami a vlastními prostředky se totiž snažíme naši vesnici co možná nejlépe udržovat a zvelebovat. Díky všem těmto činnostem tak stále udržujeme Strnadice při životě a nutno říci, že tak konáme velmi rádi.                                                                                     

                                                                                               Hana Linhartová, kronikářka

Činnost SDH Strnadice a místních občanů v roce 2011

Fotogalerie z Okrskové soutěže v požárním sportu 28. 5. 2011 

 

SDH Zderadice

Hasičská soutěž k 75. výročí založení SDH Zderadice 2010 - foto

 

 

 

 

marsovice_foot.png