Oznámení občanům

  Poděkování Diakonie Broumov za sbírku

 

 Výsledky voleb do zastupitelstev krajů a Senátu ČR, říjen 2012

 

Komíny

Upozorňujeme občany, že před topnou sezónou je nejenom podle zákona dobré vyčistit komíny. Neváhejte proto kontaktovat jednoho z kominických mistrů.

Bedřich Huska, tel: 318 821 534, 603 825 621

Tomáš Pecina tel: 777 938 831

 

Městys Maršovice obdržel  informaci o probíhající realizaci projektu Pracovní a podnikatelské poradenství ve Středočeském kraji, který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. V rámci projektu je osobám starším 50 let, imigrantům a azylantům ze Středočeského kraje bezplatně poskytováno pracovní a podnikatelské poradenství. (klikněte na přílohu)

 

Výsledky průzkumu veřejného mínění - spokojenost s prací policie na Benešovsku

 

EKO-KOM - průvodní dopis s Osvědčení o úspoře emisí

Osvědčení o úspoře emisí (díky systému tříděného sběru a recyklace) 

 Zavedení základních registrů - Žádáme občany, kteří si přicházejí vyřídit své záležitosti, aby si i po 1. červenci 2012 nosili doklady prokazující potřebné skutečnosti. Předejdou tak možným komplikacím při vyřizování svých záležitostí ...Základní registry jsou účinné od 1. 7. 2012. Jejich smyslem je sdílení informací mezi úředníky a tím ulehčení občanům při vyřizování jejich záležitostí. Občané by neměli zavedením základních registrů dokládat údaje, které si může veřejná správa získat ze základních registrů. Projekt základních registrů je však ze strany státu nepřipraven a řadu funkcionalit není možné od 1. července 2012 plně využít.Žádáme proto občany, kteří si přicházejí vyřídit své záležitosti, aby si i po 1. červenci 2012 nosili doklady prokazující potřebné skutečnosti. Předejdou tak možným komplikacím při vyřizování svých záležitostí.

 

Oznámení - Evidence pálení

prostřednictvím internetu na www.hzssck.cz

 

Nově otevřený sběrný dvůr v Neveklově

 

Posuzování vlivů na životní prostředí záměru D3-Středočeská část

Rytmus Benešov poskytuje od r. 2003 podporu lidem s mentálním postižením. Postupně se podpořená skupina rozšířila i o lidi s duševní nemocí a lidi s tělesným a jiným zdravotním postižením.

Výroční zpráva o stavu bezpečnosti v obvodu Městyse Maršovice za rok 2010

Výsledky voleb do zastupitelstva obce 15. - 16. 10. 2010

Výsledky voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných ve dnech 28. a 29. května 2010

 

Hodiny pro veřejnost na poště Maršovice od 1. 8. 2006

dopoledne -  7:30  -  9:30

odpoledne - 13:30 - 16:00

 

Navrácení titulu městys Obci Maršovice

 

Místní rozhlas Maršovice má novou znělku

 

Pečovatelská a asistenční služba na Neveklovsku

 

Pečovatelská služba a osobní asistence na Neveklovsku

 

marsovice_foot.png