Maršovanka

Dějiny místních hudeb

 Dějiny hudeb, vesnických dechovek a kutálek,  jsou v našem kraji poměrně bohaté. Jedna s prvních takovýchto kapel Ostromeč vzniká v roce 1928 kolem kapelníka Václava Štěpánka ve Strnadicích. Zakládajícími muzikanty,  krom kapelníka, hrajícího  křídlovku, jsou druhý křídlovkář Karel Rubeš ze Sledovic, klarineťáci  Josef Vrzal z Rudoltic a Antonín Fořt  z Maršovic , na trumpetu a bas hrající Maršovičák Antonín Kratochvíl. Krom hudebníků má kapela i dva zpěváky Karla Houdka z Vlkonic a Karla Kohoutka z Libče.  Kapela dosahuje záhy velmi slušné úrovně. Hraje při  kulturních akcí v širokém okolí. Spoluúčinkuje i při divadelních představeních strnadického sboru dobrovolných hasičů. Kapelník Václav Štěpánek je činný i jako skladatel.  Z jeho skladeb připomeňme především pochody V Nový život, Cesta z Konopiště či hasičskou znělku Burcovka. Po smrti kapelníka Štěpánka v roce 1957 přebírá dechovku Antonín Vaněček z Neveklova.   Dechovou hudbu Neveklov pak v roce 1985 přebírá František Mlejnek, kapelník Maršovanky. Vznik samotné Maršovanky však spadá již do roku 1972. Jejím zřizovatelem je JZD Maršovice, prvním kapelníkem je až do roku 1982 Josef Budák z Neveklova . Kromě prolnutí s Dechovou hudbou Neveklov mělo na personální obsazení Maršovanky určující vliv i zrušení Vojenské hudby Pohraniční stráže Benešov. Část hudebníků tohoto zaniklého souboru se stala platnými členy právě Maršovanky. Výčet muzikantů, kteří se vystřídali za notovými pulty maršovické dechovky by byl značně rozsáhlý, připomeňme proto pouze  ty místní – Jiřího Dohnala  ( bas ) a Františka Mrázka ( housle ) oba z Maršovic, Arnošta Pětníka z Řehovic ( buben ). Koncem minulého století hrává Maršovanka při větších akcích s kapelou Josefa Vrbovce z Netvořic. Bezmála již třicet let trvají i styky Maršovanky s německou obcí Düssen.

kontakt
Karel Rubeš - tel: 602 176 512

Maršovanka po úmrtí kapelníka Františka Mlejnka hraje dále ve složení - viz obrázek:
Zleva Josef Ježek - tenorsaxofon, Jan Škvor - trumpeta, křídlovka, Josef Škvor - bicí, Karel Rubeš - kapelník - baskytara - tuba, Jiří Pěkný - harmonika.

 Současné složení Maršovanky foto.

 

 

 

marsovice_foot.png